Kan je nog zingen? Zing dan mee in ons zangkoor!

Zangkoor ‘Levenslust’ is als gemengd koor opgericht op 24 januari 1953.
Het koor is ontstaan uit toneelvereniging “de Rederijk,” die door een tekort aan leden toen besloot om verder te gaan als zangkoor. Met allemaal liefhebbers van traditioneel koormuziek werd het doel, het zingen van 4-stemmige liederen op concoursen en zangevenementen.

Maar na verloop van tijd werd dat soort koormuziek steeds minder gewaardeerd door zowel koorleden als publiek.

In 2006 waren er nog maar 7 leden over en werd het koor bijna opgeheven.
Maar een doorstart met een ander repertoire redde dit gemengd koor voor Herpt en omgeving. Wij zingen nu voornamelijk Nederlandstalige liedjes die iedereen mee kan zingen.

Deze zangvereniging telt nu 28 leden. Naast het samen zingen zijn gemoedelijkheid en gezelligheid voor hen ook een belangrijke beleving bij repetitie en optreden.

Zangkoor Levenslust met Nederlandstalig koormuziek voor Heusden en omgeving.

Kwamen de leden vroeger alleen uit Herpt, nu komen ze uit Herpt en omliggende gemeenten. Er worden regelmatig uitvoeringen gegeven o.a. in verzorgingshuizen, tijdens korenfestivals en zangfestijnen. Daar blijkt telkens, dat het Nederlandstalige lied zich voortreffelijk leent als koormuziek!